طرح استعداد‌یابی

ثبت‌نام رایــگان

دکتر حسن تفتیان

سریع‌ترین مرد ایران و آسیا ​​​​​​​

برای ثبت‌نام لطفا اطلاعات زیر را وارد نمایید.

نخبــه‌پروری ورزشــی​​​​​​​

و

آدرس: تربت حیدریه، خیابان کاشانی، بین کاشانی ۲۰ و ۲۲، آکامی ورزشی حسن تفتیان

ویـــــــــــــــژه

۷ تا ۱۵ سال

تربت حیـدریه

ثبت نهایی اطلاعات

ثبت‌نام شما با موفقیت انجام شد.